Gedragscode Integriteit Rijk

De Gedragscode Integriteit Rijk (GIR) geeft een overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast biedt de gedragscode een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. De code geldt voor iedereen die voor het Rijk werkt.

Gedragscode Integriteit Rijk

VOICE-OVER: Als rijksambtenaar ben je in een bijzondere positie. Je werkt in dienst van de samenleving, met geld van ons allemaal.

(Een animatie.)

Burgers en organisaties rekenen op de betrouwbaarheid van de overheid. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het vereist integer gedrag van iedereen die voor de Rijksoverheid werkt zowel van rijksambtenaren als externen.
Een rijksambtenaar hoef je eigenlijk niet te vertellen wat integriteit is maar mensen hebben soms verschillende ideeën over integriteit.
Daarom is er de Gedragscode Integriteit Rijk. Deze vormt een leidraad in verschillende, soms lastige situaties geeft voorbeelden van dilemma's en biedt handvatten om je werk goed te kunnen uitvoeren. Integer handel je binnen werktijd, maar ook in je vrije tijd. Niet voor niets leggen ambtenaren de eed of belofte af als ze in dienst komen bij de Rijksoverheid. Het gaat erom dat zij zich onder alle omstandigheden bewust zijn van hun bijzondere positie.
Af en toe is dat best lastig want situaties zijn niet altijd zo zwart-wit als ze lijken en verkeerde keuzes kunnen grote gevolgen hebben. Steeds vaker werken rijksambtenaren nauw samen met burgers, bedrijven of belangenorganisaties. Hoe baken je je verantwoordelijkheden of bevoegdheden af zonder de relatie te schaden? Wat kun je wel delen en wat niet?
Voor leidinggevenden ligt dat vaak nog gevoeliger. Hoe ga je bijvoorbeeld om met het gunnen van een opdracht? De gedragscode is daarin heel duidelijk.
Werk en privé zijn tegenwoordig steeds meer met elkaar verweven. Juist daarom is het belangrijk dat je je bewust bent van de grenzen in het gebruik van zakelijke middelen social media en het geven van je persoonlijke mening. Rijksambtenaren zitten regelmatig met ingewikkelde situaties waarin niet direct duidelijk is wat de juiste keuze is. Soms kan integriteit in het gedrang komen, bewust of onbewust.
Als je niet precies weet of iets wel of niet kan is het allerbelangrijkste dit te bespreken met je leidinggevende een collega of een vertrouwenspersoon. Een vraag stellen is geen teken van zwakte of onkunde maar laat zien dat je professioneel handelt. Het kan ervoor zorgen dat je problemen vóór bent. Natuurlijk kun je ook een ander wijzen op wat wel of niet kan. Werken als rijksambtenaar betekent omgaan met dilemma's of lastige situaties. Soms raken die je persoonlijk of speelt er iets in je persoonlijke omgeving. Praat erover.
De Gedragscode Integriteit is een leidraad, het bespreken is de norm.