Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer

Indien u als werkgever gebruik wilt maken van de Regeling onwerkbaar weer, dient hier een artikel over te zijn opgenomen in uw cao. Daarnaast dient vanaf 1 november 2020 in uw cao te zijn gedefinieerd in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke
voorwaarden de overeengekomen arbeid niet kan worden verricht.

Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer (PDF | 3 pagina's | 67 kB)

In dit document is een voorbeeld cao-bepaling opgenomen die als handreiking kan dienen om het artikel in uw cao te definiëren.

Let wel: deze handreiking dient slechts als leidraad. Het is toegestaan van de voorgestelde tijdsduur, temperatuur en weercode af te wijken.