Procedure voor ontheffing voor antigeen sneltest als zelftest

Fabrikanten en leveranciers van een antigeen-corona-sneltest kunnen een tijdelijke ontheffing aanvragen zodat hun product als corona zelftest op de Nederlandse markt mag worden gebracht. In dit document leest u wat de procedure is.

Bekijk de verleende ontheffingen voor antigeen-sneltesten.