Toespraak staatssecretaris Van Veldhoven op High Level bijeenkomst lancering Safety Delta Nederland

Staatssecretaris Van Veldhoven sprak op maandag 5 oktober 2020 bij de virtuele lancering van de Safety Delta Nederland in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de (petro)chemische industrie, de wetenschap en andere overheden.

Dames en heren,

2 jaar geleden stond ik voor u op de High Level.

Toen nog op een podium in een zaal en niet via een digitale verbinding.
Wie had toen gedacht dat onze wereld in de ban van corona zou zijn.

Het kabinet zet alles op alles Nederland gezond te houden en tegelijkertijd de economie draaiende te houden. Een opgave vol dilemma’s die alleen kan slagen als we met z’n allen ons aan de afspraken houden.

Ook de chemiesector is hard getroffen door de wereldwijde coronacrisis.
Maar  draagt ook haar steentje bij met de productie van bijvoorbeeld desinfectiemiddelen.

Ik hoop dan ook dat we samen - bedrijven, overheid en samenleving – schouder aan schouder  - deze extreem moeilijke periode gaan overwinnen. Daar heb ik alle vertrouwen in.

Beste mensen,
Op die bijeenkomst van 2 jaar geleden spraken we de ambitie uit om met elkaar een Safety Delta Nederland op te zetten.

In deze periode hebben we grote stappen gezet. Natuurlijk, het kostte bloed, zweet en tranen en het was soms ingewikkeld, maar hier zijn we dan: de lancering van de Safety Delta Nederland.

We hebben zojuist het programma Duurzame Veiligheid 2030 officieel afgesloten na een periode van 4 jaar. Ik ben oprecht trots op hetgeen we hebben bereikt. En dat is niet alleen de totstandkoming van de Safety Delta Nederland.

Het zijn ook de resultaten die we met elkaar in het programma Duurzame Veiligheid 2030 hebben bereikt. Denk aan de wereldwijd unieke nulmeting van de staat van de Nederlandse installaties. Of het intensieve traject om met elkaar tot een zogeheten ‘Just Culture’ te komen.

De verschillende projecten binnen het programma hebben een stevig fundament gelegd voor de Safety Delta Nederland. Met het programma hebben we een zaadje geplant dat nu tot volwassenheid is gegroeid. Nu kunnen we verder groeien.

Dat doen we onder de noemer Safety Delta Nederland. Ofwel de SDN.

Gezien de ambities had dat ook kunnen staan voor Safest Delta Nederland. Want de ambitie is groot: de veiligste delta van de wereld worden. En dat kunnen we alleen maar samen!

Werd Duurzame Veiligheid vooral door IenW getrokken, met de lancering van SDN slaan we een nieuwe weg in. Wij gaan nu allemaal de spreekwoordelijke kar trekken en gezamenlijk onze ambitie waarmaken.

En met wij bedoel ik: industrie, wetenschap en overheid. Met elkaar maken we de SDN.

Dat is een hele verantwoordelijkheid. Zeker als je ziet hoeveel effort we erin hebben gestoken. Maar het is het vele werk waard en ik heb veel vertrouwen in de drie betrokken partijen

Ik reken er dan ook op dat iedereen er de volle 100% voor gaat. Ik heb daar alle vertrouwen in.

En dat vertrouwen is er vanzelfsprekend óók door de nieuwe SDN programmadirecteur: de heer Arjan van Dijk, met wie we zojuist al hebben kennisgemaakt.

Beste heer van Dijk, u wacht de pittige maar prachtige taak om de SDN de komende jaren op te bouwen naar volwassenheid.

Ik wens u hierbij veel succes. We rekenen op U!

Dames en heren,


De SDN is essentieel voor ons gezamenlijke doel: het aantal Brzo-incidenten verminderen. En daarmee de Nederlandse petrochemie en chemie tot de veiligste ter wereld maken! Ons land is al top wat betreft chemische innovaties.

Laten we nu ook de rest van de wereld tonen dat onze veiligheid ook tot de beste ter wereld behoort. Dat is zoals gezegd een gezamenlijke missie. Samen werken aan veiligheid!

Want veiligheid is nooit af. Het is een werkwoord waar we elke dag, 24/7, aan moeten werken. Incidenten tonen dat helaas nog te vaak aan. Het is aan ons om al het mogelijke in werk te zetten om deze incidenten te voorkomen: veiligheid moet in onze haarvaten gaan zitten.

En met de SDN ben ik ervan overtuigd dat we dat doel van veiligste delta gaan waarmaken. We gaan binnen de SDN structureel samen de veiligheid in de chemie nog verder verbeteren.

Hoe gaan we dit doen?


We starten met:

  • het opstellen van de Kennis- en Innovatieagenda Safety;
  • het inrichten van het SDN Kenniscentrum waarin alle partijen kennis kunnen halen en brengen; en
  • het opstellen van onderzoeksvoorstellen onder de pijler SDN Innovatie.

Wat mij betreft leidt dit tot het verankeren van veiligheid in onderwijscurricula op alle niveaus en het opzetten van proeftuinen waarin industrie, wetenschap en overheid kunnen gaan experimenteren.
Want kennis is niet alleen macht, maar betekent óók veiligheid.

De rode en wat mij betreft essentiële draad in de SDN is samen werken. Geen spannende conclusie, maar wel een noodzakelijke voorwaarde tot succes. Als de SDN ons ambitieuze doel wil halen, moeten we samenwerken aan het terugdringen van incidenten als we met recht een Safety Delta willen zijn.

Tot slot.

De SDN is van ons allen: of u nou wetenschapper bent of werkzaam in een middelgroot bedrijf. Of u nou tot de grote industrie behoort of tot het bevoegd gezag: de SDN is van ons allemaal!

2 jaar geleden riep ik u allen op ketenverantwoordelijkheid te nemen, leiderschap te tonen en transparant te werken. Met de lancering van SDN bewijst u die oproep ter harte genomen te hebben.


Nu is het zaak de SDN concreet in te vullen en tot een succes te maken
Ik roep dan ook iedereen op mee te doen!

In het bijzonder wil ik de koplopers complimenteren. U steekt uw nek uit en investeert in de Safety Delta Nederland. Met menskracht en met geld.

U bent met recht ware ambassadeurs van de SDN. En dat mag u ook van mij verwachten. Ik wil met mijn bijdrage vandaag dat ook uitstralen.

Dames en heren,


Met dit soort enthousiaste pioniers aan de frontlinie vertrouw ik er op dat andere bedrijven snel zullen volgen. En dat we de delta snel uitbreiden.

Laat me afsluiten met dank en de oproep – extra belangrijk in deze tijd van corona: STAY SAFE!