Speech minister van Justitie en Veiligheid bij de inwerkingtreding van het Benelux politieverdrag

Toespraak van Minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, op 28 september  2023 naar aanleiding van de ondertekening van het  nieuwe Benelux-politieverdrag dat per 1 oktober 2023 inwerking treedt.

Dames en heren, collega’s,

Vanaf 1 oktober kunnen onze  politieagenten beter en met meer bevoegdheden optreden over de grens. 

Daarnaast kunnen we meer en gemakkelijker informatie delen.

U allen weet dat daar niets eenvoudigs aan is.

Integendeel: het is heel ingewikkeld.

Daarom ben ik blij dat we vandaag de uitvoeringsovereenkomsten kunnen ondertekenen.

De basis voor onze samenwerking is al in 2004 gelegd met het Senningen-verdrag.

Dat was een goede basis.

Maar ook toen al was duidelijk dat het ging om een begin van een traject, geen eindstation.

Dit nieuwe verdrag – een echt Beneluxverdrag - doet recht aan de huidige veiligheidsuitdagingen voor politieoptreden over de grens.

En het versterkt de samenwerking, met name op het gebied van informatie-uitwisseling. 

Ik wil bij deze natuurlijk mijn collega’s uit België en Luxemburg  bedanken voor hun steun en betrokkenheid.

Maar mijn dank gaat ook uit naar al die mensen van de betrokken ministeries en politiediensten,

en naar de magistraten die met de nodige  volharding een enorme klus hebben geklaard.

Dames en heren,

het heeft even geduurd, maar het was het waard.

De Hollandse penoze van weleer is, en ik zeg dit met gepast afgrijzen, in de afgelopen decennia getransformeerd in wereldwijd  opererende misdaadsyndicaten.

Die maken echt geen verschil meer tussen de havens van Rotterdam, Vlissingen en - pakweg - Antwerpen.

Dus als de Federale Wegpolitie Antwerpen dan een Nederlands voertuig tegenkomt dat gesignaleerd staat,

moeten ze dat voertuig natuurlijk kunnen achtervolgen en tot stoppen dwingen,

óók als ze inmiddels Hazeldonk allang voorbij zijn.

Als Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid zeg ik tegen die Belgische dienders:

als het moet, dan moet het. U bent van harte welkom!

Ik hoorde ook het voorbeeld van een Luxemburgse politieagent

die op de terugweg van een opleiding in België

getuige was van een ernstig ongeval op de E411.

Het is goed dat zo iemand voortaan zonder aarzelen de eerste spoedmaatregelen kan nemen.

Want het is nu goed geregeld, alle seinen staan op groen.

En dat geldt voor heel veel andere zaken;

ingrijpen in drugstransporten via het internationale treinverkeer,

het veiligstellen van bewijsmateriaal en sporen in spoedeisende zaken,

samenwerking tussen speciale eenheden, enzovoort, enzovoort.

Nogmaals, ik ben hier blij mee, dit is wat we nodig hebben in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit.

Dit is wat we nodig hebben om de burgers van onze landen beter te beschermen.

Ik roep u op om met mij te zorgen voor goede implementatie, zodat onze politie ook echt geholpen is met dit verdrag.

En laten we daarnaast blijven zoeken naar manieren

om de bevoegdheden die in ieder van onze landen bestaan,

zo goed mogelijk ook in de andere Benelux-landen te kunnen toepassen.

Laat de aandacht die we hiermee vestigen op het uitvoeren van regelgeving een voorbeeld zijn voor de rest van Europa.

Ik dank u voor de samenwerking tot dusver.

En ik weet zeker dat dit innovatieve verdrag een inspiratiebron kan zijn voor andere Europese samenwerking met hun buurlanden.

Dank u wel.