Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 1 juli 2022

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 1 juli 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.