Euthanasie in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Deze video (in gebarentaal) gaat over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Dit zijn vormen van actieve levensbeëindiging door een arts op verzoek van de patiënt. De video legt uit wanneer euthanasie en hulp bij zelfdoding mogelijk is. Ook ziet u hoe u een wilsverklaring opstelt en hoe de controle op euthanasie is geregeld.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn vormen van actieve levensbeëindiging door een arts op verzoek van de patiënt. Niet van familieleden of vrienden. Een arts is niet verplicht om euthanasie en hulp bij zelfdoding uit te voeren.

Euthanasie

Bij euthanasie dient een arts dodelijke medicijnen toe aan een patiënt om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Hulp bij zelfdoding

Bij hulp bij zelfdoding neemt de patiënt zelf de dodelijke medicijnen in.

Wanneer is euthanasie en hulp bij zelfdoding legaal?

  • De arts is ervan overtuigd dat uw verzoek vrijwillig en weloverwogen was.
  • De arts is ervan overtuigd dat er voor u sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.
  • De arts heeft u geïnformeerd over uw situatie en uw vooruitzichten.
  • U bent met de arts tot de conclusie gekomen dat er geen redelijke andere oplossing was.
  • Uw arts heeft ten minste 1 andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, die u heeft gezien. Deze arts heeft schriftelijk zijn oordeel gegeven over de situatie, op basis van de zorgvuldigheidseisen.
  • De arts heeft de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig uitgevoerd.

Wilsverklaring

In een wilsverklaring beschrijft u wanneer u zou willen dat een arts euthanasie bij u uitvoert voor het geval u daar op dat moment niet meer om kunt vragen. Schrijf duidelijk op wat u wilt, zodat er bij de arts geen twijfel hierover bestaat. In ieder geval moet er instaan wanneer volgens u sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Tips voor het opstellen van uw verklaring leest u in de brochure Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek. Ook is het van belang de verklaring met uw arts te bespreken.

Commissie toetst zorgvuldigheid van handelen arts

De Regionale toetsingscommissie euthanasie beoordeelt artsen die euthanasie of hulp bij zelfdoding uitvoeren. Zij controleren of artsen zich hebben gehouden aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen.