Animatie nieuw pensioenstelsel

Animatie nieuw pensioenstelsel

In Nederland is ons pensioen goed geregeld.
Zo is er de AOW...
En er is het pensioen dat je via je werk opbouwt.
Dat werkte lang prima.

Maar de afgelopen jaren is er
veel veranderd in de economie...
op de arbeidsmarkt...
en in onze samenleving.

Daardoor kan het huidige pensioenstelsel zijn
beloftes de afgelopen jaren niet goed meer nakomen.
Zelfs als het goed gaat met de economie.
Dat is natuurlijk voor niemand goed.
Daarom komen er nieuwe regels voor het pensioen
dat je samen met je werkgever opbouwt.

Als werknemer blijf je samen met je
werkgever geld opzij zetten voor later.
Ook ben je er zeker van dat je een pensioen krijgt.
Zelfs als je met pensioen gaat
wanneer het economisch slecht gaat...
of wanneer je ouder wordt dan gemiddeld.

Risico’s blijven we samen delen.
Tussen jong en oud...
Werknemer en werkgever.
Het doel is dat het huidige
niveau van het pensioen haalbaar blijft.

Het wordt duidelijker wat je aan geld inlegt...
wat je daarmee aan een vermogen opbouwt...
en wat je daarvoor straks
aan pensioen kunt verwachten.

Ook is het pensioen straks beweeglijker.
Het gaat eerder omhoog als
het economisch beter gaat...
en omlaag, als het economisch slechter gaat.

Werkgevers en werknemers zetten
samen geld opzij voor pensioen.
Een klein deel hiervan is reserve voor als het tegenzit.
Het grootste deel is het gezamenlijke pensioengeld.
Dit wordt belegd.

Gaat het goed met de economie?
Als werknemer zie je dat je verwachte pensioen groeit.
Ook gepensioneerden profiteren hiervan.
Maar het betekent ook dat pensioenen
lager worden als het economisch slechter gaat.
Het pensioen wordt dus beweeglijker.

Als je jong bent is er genoeg tijd
om mee- en tegenvallers op te vangen.
Maar wat als je straks met pensioen
gaat terwijl het economisch tegen zit?
Als je dicht bij je pensioen komt, zorgen de
nieuwe regels er voor dat de beweeglijkheid...
van je pensioen kleiner wordt.

De nieuwe regels worden ingevoerd per 2022.
Uitgangspunt is dat de nieuwe
regels voor alle pensioenen gelden.
De overgang naar het nieuwe
stelsel zal zorgvuldig gebeuren.

Voor mensen halverwege hun
loopbaan kan de overstap nadelig zijn.
Daarom krijgen zij een compensatie of
gelden er voor hen speciale afspraken.

Met de nieuwe pensioenregels heeft Nederland
ook in de toekomst een pensioenstelsel waar...
werknemers en gepensioneerden mee vooruit kunnen.