Bijstandsuitkering in Nederlandse gebarentaal (NGT)

Deze video legt uit wanneer u een bijstandsuiktering kunt aanvragen. En hoe u dat moet doen. Er gelden voorwaarden om bijstand te kunnen krijgen. U moet bijvoorbeeld 18 jaar zijn. En geen andere uitkering kunnen krijgen.

Bijstand

Heeft u te weinig geld om van te leven? Of helemaal geen inkomen? Dan heeft u misschien recht op bijstandsuitkering. De gemeente bepaalt of u bijstand krijgt.

Wanneer kunt u bijstand krijgen?

Om bijstand te kunnen ontvangen, gelden wel voorwaarden. Bijvoorbeeld:
•    u bent 18 jaar of ouder;
•    u kunt geen andere uitkering krijgen;
•    u heeft niet te veel vermogen, zoals spaargeld.
Er kunnen nog meer voorwaarden zijn.

Bijstand aanvragen

U vraagt bijstand aan op de website van uw gemeente of werk.nl. Hiervoor heeft u een Digid nodig. De gemeente bekijkt of u recht heeft op bijstand. De regels voor bijstand kunnen per gemeente verschillen.

Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van het bedrag hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont of samen. Als u nog inkomen heeft, wordt dat van de bijstand afgetrokken. Dat geldt ook voor alimentatie.

De volgende inkomsten worden niet van de bijstand afgetrokken:
•    kinderbijslag;
•    kindgebonden budget;
•    persoonsgebonden budget (pgb) dat u ontvangt om zorg in te kopen;
•    huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag;
•    inkomsten uit arbeid van kinderen onder de 18 jaar;
•    rente over vermogen en spaargeld;
•    premies en onkostenvergoeding.   

Werk zoeken en bijstand

Heeft de gemeente besloten dat u bijstand krijgt? Dan maakt u met de gemeente ook afspraken over zoeken naar werk. Want met werk verdient u geld en kunt u uit de bijstand komen.
De gemeente helpt u werk te vinden. U hoeft niet te werken als u alleen voor 1 of meer kinderen tot 5 jaar zorgt. Of als u door een ziekte of handicap niet kunt werken.

Vragen over bijstand

Wilt u meer weten over bijstand in uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.