Kinderopvangtoeslag in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Kinderopvangtoeslag is een geldbedrag om de kinderopvang te betalen. U krijgt de bijdrage als u overdag niet zelf de kinderen kunt opvangen. Er gelden wel voorwaarden om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen. In deze video ziet u welke dat zijn. En wat u verder moet weten over kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag is een geldbedrag om de kinderopvang te betalen. U krijgt de bijdrage als u overdag niet zelf de kinderen kunt opvangen. Daarnaast betaalt u ook een deel van de opvang.

Voor welk kind kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor: 

 • uw eigen kinderen 
 • de kinderen van uw partner
 • pleegkinderen en adoptiekinderen.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Er geldt een aantal voorwaarden om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen. 

1.    U kunt niet alle dagen zelf de kinderen opvangen. 
Omdat u bijvoorbeeld werkt. Of een opleiding volgt. Dit geldt ook voor uw partner.

2.    Uw kind woont bij u en staat op uw adres ingeschreven.

3.    U ontvangt kinderbijslag of een pleegvergoeding voor het kind. 
Of u betaalt een deel van de kosten voor levensonderhoud van het kind.

4.    Uw kind gaat naar geregistreerde kinderopvang. Dat is opvang die in het Landelijk Register kinderopvang (LKR) staat. Dat kan een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (peuterschool)zijn. Maar ook buitenschoolse opvang (bso) of opvang door een gastouder.

5.    U sluit een overeenkomst af met de kinderopvang. 
Hierin staan onder andere het aantal opvanguren en de prijs per uur.

U kunt ook kinderopvangtoeslag krijgen als u 

 • in het buitenland woont of werkt. Of als uw partner in het buitenland woont of werkt.  
 • Een andere nationaliteit heeft dan de Nederlandse. 

Er gelden wel extra voorwaarden. Die kunnen per situatie verschillen. 

Meer informatie over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag staat op Toeslagen.nl. 

Proefberekening maken

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En hoeveel? Maak dan een proefberekening op de website van Toeslagen.nl. 

Kinderopvangtoeslag aanvragen

U vraagt kinderopvangtoeslag aan op Mijn toeslagen.
Vraag de toeslag op tijd aan. Dat is binnen 3 maanden nadat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Hoogte kinderopvangtoeslag en eigen bijdrage

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van:

 • de hoogte van uw inkomen
 • het aantal kinderen
 • de prijs per uur van de kinderopvang.

U krijgt per kind kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per maand. 
En tot een bepaald bedrag per uur. Dit is het maximumbedrag. Betaalt u meer dan het maximumbedrag? Dan krijgt u geen toeslag over het deel boven het maximumbedrag. 
Bekijk op Rijksoverheid.nl hoeveel u vergoed krijgt.

Veranderingen melden bij Belastingdienst

Geef veranderingen door aan de Belastingdienst. Doe dit zo snel mogelijk. Zo voorkomt u dat u toeslag moet terugbetalen. 
Het gaat om veranderingen in uw situatie of in de opvang. Bijvoorbeeld:

 • De opvanguren veranderen.
 • Uw kind wordt 4 jaar. En gaat van de dagopvang  naar de buitenschoolse opvang (BSO).
 • Uw eigen situatie verandert. Bijvoorbeeld door een scheiding of een verandering in uw  inkomen. Of u stopt met werk of de studie. Dit geldt ook voor uw partner.

Vragen over kinderopvangtoeslag

Wilt u meer weten over kinderopvangtoeslag? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Klik daar op Kinderopvangtoeslag.

U kunt bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag ook hulp krijgen bij:

 • een toeslagenservicepunt. Dit zijn bijvoorbeeld sociaal raadslieden of buurtteams.
 • Een bibliotheek. Kijk of de bibliotheek in uw buurt kan helpen.
 • de Belastingtelefoon: op 0800 - 0543. Dat kan ook met een gebarentolk of iemand die uw tekst voorleest. Bel daarvoor met KPN Teletolk. Bekijk de contactpagina van de Belastingdienst