Hoe weet ik of er voor mij een cao geldt?

Is er een cao, dan zet uw werkgever dat vaak in de arbeidsovereenkomst. U kunt ook uw werkgever vragen of voor u een cao geldt. Als werknemer mag u de cao inzien. 

Informatie over cao

Kan uw werkgever niet aangeven of voor u een cao geldt? Neem dan contact op met uw vakbond. 

Heeft u inhoudelijke vragen over cao-bepalingen? Dan kunt u contact opnemen met de cao-partijen. Bijvoorbeeld met de vakbond of brancheorganisatie, als u lid bent van deze partijen. Als een cao algemeen verbindend verklaard is kunt u, ook als u geen lid bent van 1 van de betrokken partijen, voor inhoudelijke vragen over cao-bepalingen bij hen terecht. In de cao staat welke partijen deze hebben afgesloten.

Verplichte toepassing cao

Uw werkgever moet de cao toepassen als:

  • hij hem zelf heeft afgesloten (ondernemings-cao);
  • hij lid is van een werkgeversorganisatie die er 1 voor hem heeft afgesloten (bedrijfstak-cao);
  • er in zijn branche een bedrijfstak-cao is die algemeen verbindend verklaard (AVV) is. De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak. Hierop zijn soms uitzonderingen mogelijk. Uitzendkrachten vallen bijvoorbeeld meestal niet onder de cao van het bedrijf waar ze werken. Zij vallen onder een eigen uitzend-cao.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Op de website over cao's van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kunt u zien of een cao algemeen verbindend is verklaard. En voor welke periode dat het geval is.

Let op: Het is aan cao-partijen om de vraag te beantwoorden onder welke cao u valt.

Inhoudelijke vragen over cao-bepalingen?

Heeft u inhoudelijke vragen over cao-bepalingen? Dan kunt u contact opnemen met de cao-partijen, in uw geval de werknemersorganisatie. In de cao staat welke partijen deze hebben afgesloten. Als een cao algemeen verbindend verklaard is kunt u, ook als u geen lid bent van één van de betrokken partijen, voor inhoudelijke vragen over cao-bepalingen bij hen terecht. Soms is er ook een apart cao secretariaat of een toezichthouder waar werkgevers en werknemers terecht kunnen met hun vragen.