Wat is de maximale huurverhoging in 2022?

Tot 1 juli 2022 ging de huur voor een sociale huurwoning niet omhoog. Vanaf 1 juli 2022 mag de huur weer omhoog.
Huurt u een vrijesectorwoning? Dan mag uw huur met de jaarlijkse huurverhoging omhoog met maximaal 3,3%. 

Huurverhoging sociale huurwoning vanaf 1 juli 2022

Sinds 1 juli 2022 mag uw verhuurder de huur verhogen met:

 • maximaal 2,3%, als de (kale) huur € 300 of meer per maand is.
 • maximaal € 25, als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dat is hoger dan 2,3 %. Daarmee kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen. En daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Dit hangt niet af van uw inkomen.

Meer huurverhoging voor huurders sociale huurwoning met hoger inkomen

Heeft u een hoger middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mag uw verhuurder meer huurverhoging voorstellen. Hoeveel hangt af van uw inkomen.

Ook huishoudens waar 1 of meer personen AOW ontvangen kunnen een hogere huurverhoging krijgen.

Maximale huurverhoging in 2022
Lager (midden)inkomen
(gezamenlijk inkomen 2020 niet hoger dan)
Hoger middeninkomen
(gezamenlijk inkomen 2020 tussen)
Hoog inkomen
(gezamenlijk inkomen 2020 hoger dan)
Eenpersoons-
huishouden
€ 47.948 € 47.948 – € 56.527 € 56.527
Meerpersoons-
huishouden
€ 55.486 € 55.486 – € 75.369 € 75.369
Maximale huurverhoging 
per 1 juli 2022
 • Bij huur van € 300 of hoger: 2,3%
 • Bij huur lager dan € 300: € 25
€ 50 € 100

Lees meer over de regels voor een huurverhoging

Huurverhoging vanaf 1 juli 2022 voor kamer, woonwagen en standplaats maximaal 2,3%

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Tot 1 juli 2022 mocht uw verhuurder de (kale) huur niet verhogen. Sinds 1 juli 2022 mag uw verhuurder de huur voor uw kamer, woonwagen of standplaats verhogen met maximaal 2,3%.

De hoogte van uw inkomen is hier niet belangrijk. De verhuurder mag ook niet vragen naar uw inkomen bij de Belastingdienst.

Huurverhoging vanaf 1 juli 2022 voor ligplaatsen voor woonboten maximaal 3,3%

Sinds 1 juli 2022 geldt voor ligplaatsen voor woonboten dezelfde maximale huurverhoging als voor vrijesectorwoningen. Daardoor is de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 maximaal 3,3%.

Over een huurverhoging moet wel een afspraak staan in het huurcontract:

 • Staat er in het huurcontract een huurverhoging van minder dan 3,3%? Dan geldt dat percentage.
 • Staat er in het huurcontract een huurverhoging van meer dan 3,3%? Dan is de huurverhoging 3,3%.

Maximale huurprijs berekenen

De maximale huurprijs van een sociale huurwoning, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats berekent u met de Huurprijscheck. De Huurprijscheck is een puntensysteem. Het aantal punten bepaalt de maximale huur.

Maximale huurverhoging 2022 vrijesectorwoning 3,3%

Voor 2022 (januari tot en met december) is de huurverhoging voor een vrijesectorwoning maximaal 3,3%. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract.

 • Staat er in het huurcontract een huurverhoging van minder dan 3,3%? Dan geldt dat percentage. 
 • Staat er in het huurcontract een huurverhoging van meer dan 3,3%? Dan is de huurverhoging 3,3%.

Lees verder over de regels voor huurverhoging in de vrije sector.

Verhuurder mag servicekosten wel verhogen

Een verhuurder mag vanaf 1 januari de servicekosten verhogen voor een:

 • sociale huurwoning;
 • vrijesectorwoning;
 • kamer;
 • woonwagen.

Deze kosten komen bovenop de kale huur van uw woning. Uw verhuurder moet u elk jaar vóór 1 juli een overzicht geven van de gemaakte kosten in het vorige kalenderjaar. Als de servicekosten omhoog gaan, moet de verhuurder omschrijven waarom dat zo is. Bijvoorbeeld omdat schoonmaakkosten duurder zijn geworden.

Uw verhuurder mag alleen kosten berekenen die hij echt maakt. En alleen voor de service die u met uw verhuurder heeft afgesproken. Hij mag bijvoorbeeld niet de servicekosten verhogen omdat de huurverhoging in 2021 laag uitviel. 

Lees meer over servicekosten voor gas, water en elektriciteit.

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.