Mogen kinderen tot 13 jaar meewerken aan uitvoeringen?

Kinderen tot 13 jaar mogen meewerken aan een uitvoering. Bijvoorbeeld aan een reclamespot of een toneelstuk. Hiervoor is wel toestemming nodig van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hoe lang de kinderen mogen werken, hangt af van hun leeftijd. En of ze werken op een schooldag of in de vakantie. De kinderen moeten voor, tijdens en na de voorstelling begeleiding krijgen van een deskundige.

Ontheffing Nederlandse Arbeidsinspectie

Kinderen onder de 13 jaar mogen nog niet werken. Daarom hebben zij toestemming van de Nederlandse Arbeidsinspectie nodig als zij meedoen aan een uitvoering. Deze toestemming komt in de vorm van een ontheffing op het verbod op kinderarbeid.

Wanneer geen ontheffing nodig

Een kind onder de 13 jaar mag zonder ontheffing aan een uitvoering meedoen op de volgende voorwaarden:

 • het kind werkt niet op basis van een arbeidscontract. Het gaat om een incidentele uitvoering, bijvoorbeeld de jaarlijkse uitvoering van de muziekschool of balletschool;
 • de uitvoering vindt plaats in de privésfeer en niet in een commerciële sfeer. Bijvoorbeeld in de muziekschool, een buurthuis of bij een braderie.

Wanneer wel ontheffing nodig

Kinderen onder de 13 jaar hebben een ontheffing nodig voor een uitvoering in 1 van de volgende situaties:

 • het kind werkt op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit kan een mondeling of schriftelijk contract zijn;
 • het kind werkt in een commerciële sfeer. Bijvoorbeeld als ouders hun baby laten meewerken aan een televisieprogramma. Dit geldt ook bij een uitvoering op internet.

De werkgever moet de ontheffing aanvragen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit doet hij ruim voor de uitvoering. Het gaat om een ontheffing voor arbeid door kinderen.

Regels voor kinderen tot 7 jaar bij uitvoeringen

Regels voor kinderen tussen 7 en 13 jaar bij uitvoeringen

Als een kind tussen de 7 en 13 jaar meedoet aan een uitvoering, gelden de volgende regels.

Maximale werktijd

 • 4 uur per schooldag.
 • 7 uur op een niet-schooldag of vakantiedag.
 • 12 uur per week in een schoolweek.

Pauzes, wachttijden en repetities tellen ook mee als werktijd.

Maximumaantal dagen

 • 24 dagen per jaar.
 • 3 dagen per week.

Repetitietijd

Repetities tellen wel mee als werktijd maar tellen niet mee voor het aantal dagen dat het kind mag werken aan de uitvoering. Maar worden van de repetities opnamen gemaakt om in het openbaar te vertonen? Dan telt de repetitietijd wel mee voor het maximale aantal dagen dat het kind mag werken.

Rust, pauze en vakantie

 • rusttijd van 14 uur, in elk geval tussen 23.00 en 8.00 uur;
 • als kinderen meer dan 4,5 uur werken, minimaal 30 minuten pauze;
 • minimaal 2 weken achter elkaar vrij in de zomervakantie.

Werken op zondag door kinderen tot 13 jaar

Voor kinderen onder de 13 jaar die meedoen aan een uitvoering, geldt het volgende voor werken op zondag:

 • Werken op zondag betekent de zaterdag ervoor vrij.
 • Kinderen van 7 tot 13 jaar hebben minstens 5 vrije zondagen per 16 weken.
 • Kinderen onder de 7 jaar mogen alleen bij uitzondering meedoen aan een uitvoering op zondag.

Repetitietijd

De repetitietijd telt wel mee als werktijd, maar telt niet mee voor het maximale aantal zondagen dat het kind mag werken. Maar worden van de repetities opnamen gemaakt om in het openbaar te vertonen? Dan telt de repetitietijd wel mee voor het maximale aantal zondagen dat het kind mag werken.