Mag ik meewerken aan een uitvoering als ik 13, 14 of 15 jaar ben?

Als je 13 jaar of ouder bent, mag je meewerken aan uitvoeringen. Bijvoorbeeld aan een reclamespot of een optreden in het theater. Je hebt geen ontheffing van de Nederlandse Arbeidsinspectie nodig. Je moet wel begeleiding krijgen van een deskundige. Voor kinderen van 13, 14 en 15 jaar gelden aparte regels, zoals maximale werktijden en rusttijden.

Maximale werktijden kinderen bij uitvoeringen

Werktijden kinderen 13-15 jaar bij uitvoeringen
Maximale arbeidstijd per Kinderen van 13 en 14 jaar Kinderen van 15 jaar
Schooldag 7 uur 8 uur
Niet-schooldag 7 uur 8 uur
Schoolweek 12 uur 12 uur
Vakantiedag 7 uur 8 uur
Vakantieweek 35 uur 40 uur

Pauzes, wachttijd en repetities ook werktijd

Op schooldagen tellen pauzes en wachttijden tijdens een uitvoering als werktijd. Ook repetities tellen op schooldagen als arbeidstijd.

Werken tijdens vakantieweken

Als je 13 of 14 jaar bent, mag je per jaar maximaal 4 vakantieweken werken. Waarvan 3 weken achter elkaar.

Als je 15 jaar bent, dan mag je per jaar maximaal 6 vakantieweken werken. Waarvan 4 weken achter elkaar.

Maximumaantal uitvoeringen

Ben je 13, 14 of 15 jaar en doe je mee aan een uitvoering? Dan gelden de volgende regels.

Maximumaantal dagen in een leeftijdsjaar voor kinderen van 13 en 14

 • in schoolweken: 24 dagen in een leeftijdsjaar met een maximum van 3 dagen per week. Het gaat om de periode waarin het kind 13 of 14 is, en niet om een kalenderjaar;
 • in een vakantieweek: maximaal 5 dagen per week, waarvan maximaal 3 dagen tussen 19.00 en 23.00 uur;
 • het maximum aantal uitvoeringen is 24 dagen in een leeftijdsjaar. Dit is inclusief het aantal dagen tijdens schoolweken;

Maximumaantal dagen in een leeftijdsjaar voor kinderen van 15

 • in schoolweken: 24 dagen in een leeftijdsjaar met een maximum van 3 dagen per week. Het gaat om de periode waarin het kind 15 is, en niet om een kalenderjaar;
 • in een vakantieweek: maximaal 5 dagen per week, waarvan maximaal 3 dagen tussen 19.00 en 23.00 uur.

Repetities

Repetities tellen niet mee voor het aantal dagen dat je per leeftijdsjaar mag werken. Maar worden van de repetities opnamen gemaakt om in het openbaar te vertonen? Dan telt de repetitietijd wel mee voor het maximale aantal dagen dat je mag werken.

Minimale rusttijden kinderen bij uitvoeringen

Rusttijden kinderen 13-15 jaar bij uitvoeringen
Rusttijden Kinderen van 13 en 14 jaar Kinderen van 15 jaar
Minimum onafgebroken dagelijkse rust 14 uur 12 uur
In elk geval tussen 23.00 - 08.00 uur 23.00 - 07.00 uur
In vakanties 23.00 - 07.00 uur 23.00 - 07.00 uur
Aaneengesloten pauze bij werktijd > 4,5 uur 30 minuten 30 minuten

Werken op zondag bij uitvoeringen

Als je 13, 14 of 15 bent, mag je op zondag meewerken aan een uitvoering als:

 • het nodig is voor de uitvoering;
 • het in de arbeidsovereenkomst tussen je werkgever en je ouders staat;
 • je ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

Verder geldt voor werken op zondag:

 • minimaal 5 vrije zondagen per 16 weken;
 • zondag werken, dan de zaterdag daarvóór vrij;
 • repetities tellen niet mee voor het aantal zondagen dat je mag werken. Maar worden van de repetities opnamen gemaakt om in het openbaar te vertonen? Dan telt de repetitietijd wel mee.