Wat voor werk mag ik doen als ik 13 of 14 jaar ben?

Als je 13 of 14 jaar bent, mag je alleen klusjes doen. Ook mag je helpen bij licht, niet-industrieel werk. Zoals helpen bij het vakken vullen in een winkel. Een aantal werkzaamheden is verboden als je 13 of 14 jaar bent.

Werk dat kinderen van 13 en 14 jaar mogen doen

Als je 13 of 14 jaar bent, mag je het volgende werk doen:

 • Je mag klusjes doen rond het huis en in de buurt. Bijvoorbeeld oppassen bij familie of kennissen of auto’s wassen. Dit mag op schooldagen en op vrije dagen.
 • Je mag helpen bij lichte werkzaamheden in een winkel, zoals helpen bij het vakken vullen of inpakken.
 • Je mag helpen bij lichte werkzaamheden in de landbouw. Zoals helpen bij lichte oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren of groenten en fruit plukken. Is een gewas met bestrijdingsmiddelen bespoten, dan mag je 14 dagen niet met dit gewas te maken hebben.
 • Je mag helpen bij lichte werkzaamheden op bijvoorbeeld een manege, een camping of in een speeltuin.
 • Je mag meehelpen in de winkel of het landbouwbedrijf van je ouders. Dit mag alleen als woonhuis en bedrijf 1 geheel vormen. 
 • Je mag meewerken aan een uitvoering. Bijvoorbeeld een modeshow lopen, toneel spelen of in een reclamespotje spelen. 
 • Jongeren vanaf 14 jaar mogen onder voorwaarden stage lopen.

Niet-industrieel werk betekent dat kinderen niet mogen werken in een fabriek of met (of bij) machines.

Verboden werkzaamheden

Als je 13 en 14 jaar bent, mag je niet:

 • werken in een fabriek;
 • werken met of in de omgeving van machines;
 • werken met gevaarlijke en/of giftige stoffen;
 • dingen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo;
 • dingen duwen of trekken van meer dan 20 kilo;
 • achter de kassa werken;
 • vrachtwagens laden of lossen;
 • zelf kranten bezorgen (helpen bij het verspreiden van folders en huis-aan-huisbladen mag wel);
 • werken in de horeca als in dezelfde ruimte alcohol wordt geserveerd of geserveerd kan worden;
 • werken als maaltijdbezorger op de fiets of op een e-bike;
 • werken als flitsbezorger op een fiets of e-bike voor het bezorgen van boodschappen.

Als je 13 of 14 jaar bent, mag je uiteraard ook niet: