Hoeveel uur mag ik werken als ik 13 of 14 jaar ben?

Als je 13 of 14 jaar bent, mag je tussen 07.00 uur en 19.00 uur beperkt werken. Tijdens schoolweken mag je minder werken dan in vakantieweken. En je mag niet op zondag werken.

Werktijden kinderen van 13 en 14 jaar

Tabel met werktijden kinderen van 13 en 14 jaar
Maximum arbeidstijden per: Klusjes rond het huis en in de buurt Licht niet-industrieel werk(*)
Schooldag 2 uur per dag niet toegestaan
Niet-schooldag 7 uur per dag 7 uur per dag
Vakantiedag 7 uur per dag 7 uur per dag
Schoolweek 12 uur per week 12 uur per week
Vakantieweek 35 uur per week 35 uur per week
Maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar 4 4
Waarvan max. aaneengesloten 3 weken 3 weken
Maximum aantal werkdagen per week 5 dagen 5 dagen
Zondag niet toegestaan niet toegestaan

 (*) Licht niet-industrieel werk is bijvoorbeeld vakken vullen in de supermarkt of reclamedrukwerk bezorgen.

Uitzondering bij ouders helpen in de eigen zaak

Als je ouders een eigen winkel of een landbouwbedrijf hebben, geldt er een uitzondering. Dan mag je  op schooldagen maximaal 2 uur in het bedrijf van je ouders helpen. Maar niet meer dan 12 uur per week. Voorwaarde is dat het bedrijf één geheel vormt met het woonhuis van het kind. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, geldt de uitzondering niet. Dan gelden de normale regels.