Besluit op Wob-verzoek over Papekop

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over alle documenten in de periode van 13 juli 2017 tot 1 augustus 2019 over het gas- en olievoorkomen Papekop zoals gedefinieerd in de winningsvergunning vastgesteld volgens het stelsel van Rijks Driehoeksmeting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).