Eerste deelbesluit Wob-verzoek over Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC)

Eerste deelbesluit op een verzoek betreft openbaarmaking van documenten die zien op de wens en/of pogingen om te komen tot wetenschappelijk bewijs voor de positieve effecten die medicinale cannabis kan hebben op patiënten die kampen met bepaalde gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Eerste deelbesluit Wob-verzoek over Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) (PDF | 13 pagina's | 3,1 MB)

Bijlagen bij eerste deelbesluit Wob-verzoek over Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) (PDF | 70 pagina's | 5,6 MB)