Besluit Wob-verzoek Investeringsfonds (EZK)

Besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op een verzoek om documenten over het in de Miljoenennota 2020 aangekondigde investeringsfonds om het verdienvermogen van de Nederlandse economie te versterken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).