Besluit Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelsel

Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rondom het loslaten van het melkquotum en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in de periode van 1 januari 2008 tot en met 12 juli 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).