Besluit Wob-verzoek over de inzet van influencers voor de campagne #alleensamen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de kosten die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van de samenwerking met influencers voor de campagne #alleensamen zijn gemaakt.

Besluit Wob-verzoek over de inzet van influencers voor de campagne #alleensamen (PDF | 6 pagina's | 1,4 MB)

Bijlagen bij besluit Wob-verzoek over de inzet van influencers voor de campagne #alleensamen (PDF | 22 pagina's | 4,1 MB)