Besluit Wob-verzoek graafschade en grondroeren

Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering en handhaving van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten en de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Het verzoek gaat ook over graafschade en grondroeren. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).