Besluit op Wob-verzoek DigiD aansluiting en DigiD assessment rapportages

Besluit op verzoek om informatie over DigiD aansluiting en DigiD-assessment rapportages die onder Logius vielen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).