Besluit op Wob-verzoek over Toolkit Houtrok en Gezondheid

Verzoek om informatie over alle documenten die betrekking hebben op de Toolkit Houtrook en Gezondheid en het ontstaan van die Toolkit voor zover betrekking hebben op de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over Toolkit Houtrok en Gezondheid (PDF | 4 pagina's | 1,7 MB)