Besluit op Wob-verzoek over maatregelen stikstof- en PFAS-problematiek

Besluit op een verzoek om informatie over maatregelen stikstof- en PFAS-problematiek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).