Besluit Wob-verzoek evaluatie Bureau Medicinale Cannabis

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over de evaluatie van de rol van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC). De minister voor Medische Zorg en Sport heeft deze evaluatie in een Kamerbrief van 14 oktober 2020 aangekondigd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).