Besluit op Wob-verzoek over Toolkit Houtrook en Gezondheid

Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten over de Toolkit Houtrook en Gezondheid en het ontstaan van die Toolkit voor zover die betrekking hebben op de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over Toolkit Houtrook en Gezondheid (PDF | 4 pagina's | 188 kB)