Besluit Wob-verzoek representativiteitsgegevens cao's bouw

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de aangeboden representativiteitsgegevens voor de cao Bouwnijverheid / de cao Bouw & Infra, de cao BTER en de Verplichtstellingsbeschikking voor de bouwnijverheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek representativiteitsgegevens cao's bouw (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)

Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 78 kB)

Openbaar gemaakt document 1 (PDF | 2 pagina's | 130 kB)

Openbaar gemaakt document 2 (PDF | 2 pagina's | 473 kB)

Openbaar gemaakt document 3 (PDF | 3 pagina's | 659 kB)

Openbaar gemaakt document 4 (PDF | 14 pagina's | 183 kB)

Openbaar gemaakt document 5 (PDF | 14 pagina's | 3,6 MB)

Openbaar gemaakt document 6 (PDF | 11 pagina's | 429 kB)