Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen (PDF | 7 pagina's | 2,7 MB)

Inventarislijst bij deelbesluit 1 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen (PDF | 13 pagina's | 1,5 MB)

Bijlage 1 bij deelbesluit 1 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen (PDF | 133 pagina's | 14,4 MB)

Bijlage 2 bij deelbesluit 1 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen (PDF | 100 pagina's | 3,4 MB)