Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen (PDF | 3 pagina's | 82 kB)