Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

Beslissing op een bezwaar tegen het 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over inburgeringsgeld en een bepaalde taalschool. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen (PDF |  5 pagina's | 3 MB)