Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over VION groep (voedselveiligheid)

Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over bedrijven van de VION-groep over de periode 1 januari 2016 tot 26 oktober 2020. Het gaat om informatie over de volgende bestuurlijke aangelegenheden: voedselveiligheid, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden, Corona, slachthuizen en cameratoezicht. Deelbesluit 1 gaat over het onderwerp voedselveiligheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over VION-groep (voedselveiligheid) (PDF | 10 pagina's | 1 MB)

Inventarislijst bij deelbesluit 1 op Wob-verzoek over VION-groep (voedselveiligheid) (PDF | 1 pagina | 148 kB)

Bijlagen bij deelbesluit 1 op Wob-verzoek over VION-groep (voedselveiligheid) (PDF | 46 pagina's | 3,7 MB)