Besluit op Wob-verzoek beleid Nederlands pensioenstelsel

Besluit op een verzoek om alle schriftelijke informatie afkomstig uit de ministerraad over de huidige Pensioenwet en het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek beleid Nederlands pensioenstelsel (PDF | 4 pagina's | 3,0 MB)