Beslissing op bezwaar Wob-verzoek notulen ministerraad over kinderopvangtoeslag

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de kinderopvangtoeslagaffaire uit de notulen van een aantal ministerraden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek notulen ministerraad over kinderopvangtoeslag (PDF | 7 pagina's | 373 kB)