Besluit op Wob-verzoek over POP3 project Mierbeek

Besluit op een verzoek om informatie over aanvullende documenten over het POP3 project 'Mierbeek', herinrichting van het gebied van Beekdalen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

POP staat voor Plattelandsontwikkelingsprogramma.