1e deelbesluit Wob-verzoek aanbevelingen en regelgeving cryptodienstverlening

Besluit op een verzoek om informatie over cryptodienstverlening in de aanbevelingen van de Financial Action Task Force, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).