2e deelbesluit Wob-verzoek aanbevelingen en regelgeving cryptodienstverlening

Besluit op een verzoek om informatie over cryptodienstverlening in de aanbevelingen van de Financial Action Task Force, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

2e deelbesluit Wob-verzoek aanbevelingen en regelgeving cryptodienstverlening (PDF | 8 pagina's | 119 kB)

Lijst van documenten (PDF | 6 pagina's | 579 kB)

Bijlagen