Besluit op Wob-verzoek over de circulaire `lobbyverbod bewindspersonen'

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 5 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de circulaire `lobbyverbod bewindspersonen` voor het tijdvak 2019 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over de circulaire `lobbyverbod bewindspersonen' (PDF | 9 pagina's | 5,5 MB)

Bijlage (PDF | 180 pagina's | 7,0 MB)