1e deelbesluit Wob-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

1e deelbesluit Wob-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

Lijst van documenten

Openbaar gemaakte documenten