2e deelbesluit Wob-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit en lijst van documenten

Openbaar gemaakte documenten deel 1

Openbaar gemaakte documenten deel 2

Openbaar gemaakte documenten deel 3