Besluit Wob-verzoek representativiteitstoets 2010 Bpf Houtwerkende Industrie

Besluit op een verzoek om informatie over "opgave representativiteitstoets inclusief bijlage opgave van de aantallen in de representativiteitstoets 2010 Bpf Houtwerkende Industrie". Bpf staat voor bedrijfstakpensioenfonds. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).