Besluit op Wob-verzoek over uitkomsten representativiteitstoetsen

Besluit op een verzoek om informatie over de uitkomsten van de representativiteitstoetsen (Wet Bpf 2000). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit en lijst van documenten (PDF | 4 pagina's | 215 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 52 pagina's | 8,7 MB)

Bpf: bedrijfstakpensioenfonds 

Wet Bpf 2000: Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds