Besluit op Wob-verzoek over Privacy Impact Assessment van Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Besluit op een verzoek om de Privacy Impact Assessment (PIA) van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) in te zien, die onder de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) valt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over Privacy Impact Assessment van Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (PDF | 5 pagina's | 1,1 MB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 27 pagina's | 6,9 MB)