Beslissing op bezwaar Wob-besluit erkenning (kwestie) Armeense genocide

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 13 april 2022 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar dat is aangetekend tegen een beslissing in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Wob-verzoek zag op alle relevante documenten met betrekking tot de erkenning van de Armeense genocide (of de kwestie van de Armeense genocide). De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.

Beslissing op bezwaar Wob-besluit erkenning (kwestie) Armeense genocide (PDF | 10 pagina's | 4,9 MB)

Openbaargemaakte documenten (PDF | 75 pagina's | 13,3 MB)