Besluit op Wob-verzoek over het storten van grond op de locatie Kaliwaal in Boven-Leeuwen

Besluit op een verzoek om informatie over het storten van grond op tot het storten van grond op  de locatie Kaliwaal in Boven-Leeuwen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).