Besluit op Wob-/Woo-verzoek over offline halen BSNk-decryptiecomponent

Besluit op een verzoek om informatie over het offline halen van een BSNk-decryptiecomponent. Dit gaat over digitale authenticatie. Het verzoek is op 1 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit beoordeeld.

Besluit (PDF | 13 pagina's | 6,5 MB)