Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken informatie over STAP-budget door Dienst Uitvoering Onderwijs

Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken van informatie over STAP-budget door Dienst Uitvoering Onderwijs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).