Besluit op Woo-verzoek over verleggen van patiënten van of naar Duitsland

Besluit op een verzoek om informatie over het verleggen, dan wel doorverwijzen, van patiënten van en naar Duitsland en overige afspraken op het gebied van patiëntenzorg in Duitsland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over verleggen van patiënten van of naar Duitsland