Besluit op Woo-verzoek over NRC overleg en correspondentie tussen de KD-LNV en de NVWA

Besluit op een verzoek om informatie over NRC overleg en correspondentie tussen de KD-LNV en de NVWA over de periode 1 januari 2020 tot 21 mei 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over NRC overleg en correspondentie tussen de KD-LNV en de NVWA