Besluit op Wob-Woo-/verzoek over stalklimaat in varkensstallen en welzijn van varkens

Besluit op een verzoek om informatie over stalklimaat in varkensstallen en welzijn van varkens over de periode 1 januari 2010 tot en met 2 maart 2021. Het verzoek is op 2 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 mei 2022 dit besluit genomen.